Majewski będzie także pełnomocnikiem Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

Nowy wiceminister od października 2016 r. pełnił funkcję wiceministra cyfryzacji, wcześniej był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnikiem rządu do spraw przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.