PKO BP zaoferował rejestrację firmy w CEIDG przez bankowość elektronicznąWarszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (MPT) opracował rozwiązanie, umożliwiające rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i jednoczesne otwarcie rachunku firmowego w PKO BP, podał bank. Ministerstwo oczekuje, że rozwiązanie będą wdrażać kolejne banki.

Wniosek dostępny w serwisie iPKO pozwala na jednoczesna rejestrację firmy w CEIDG oraz otwarcie rachunku firmowego. Potwierdzenie rejestracji i założenie rachunku następuje poprzez Profil Zaufany.

Bank podał, że czas potrzebny do zarejestrowania działalności w CEIDG oraz otrzymania przez przedsiębiorcę numerów NIP i REGON nie powinien przekroczyć jednego dnia roboczego. Udogodnieniem dla nowych właścicieli firm jest możliwość jednoczesnego zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego i zgłoszenia płatnika składek do ZUS podczas rejestracji firmy i wpisu do REGON.

"To jest odpowiedź na zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorców szuka możliwości prowadzenia działalności drogą elektroniczną. Dzisiaj z bankowości internetowej w Polsce korzysta ponad 16 milionów Polaków, dlatego dodanie możliwości założenia działalności gospodarczej poprzez konto bankowe jest wyjściem naprzeciw tym 16 milionom, a mamy nadzieję kolejnym, którzy będą chcieli zakładać w Polsce działalność gospodarczą. Dziś przyłączenie się banków do systemu CEIDG daje nowy rodzaj relacji między administracją, biznesem, a bankiem" - powiedziała podczas konferencji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Wskazała, że w ubiegłym roku w Polsce założono ponad 300 tys. działalności gospodarczych, a każdego dnia rejestruje się średnio ok. 1 tys. firm. W ubiegłym roku wciąż jednak jednym z podstawowych wybieranych sposobów zakładania firmy była wizyta w urzędzie gminy.

"Zakładamy, że skrócimy tę drogę i przedsiębiorca nie będzie musiał zakładać firmy przez okienko w gminie, ale poprzez konto będzie mógł rejestrować swoją działalność. Mamy nadzieję, że jest to ułatwienie i uproszczenie procedur" - dodała minister.

Emilewicz powiedziała, że system bankowy 'wpinając się w CEIDG', od 1 stycznia 2019 roku umożliwi nabycie nowego numeru REGON, NIP, rejestrację w ZUS siebie i członków rodziny, ale także wyłonienie prokury, czy też przedstawicielstwa. Bankowość ułatwi i przyspieszy te procesy.

"Mamy nadzieję, że populacja małych i średnich firm zarejestrowanych w CEIDG - na dziś to jest 2 mln - wzrośnie i będzie to wzrost oparty na kanałach elektronicznych" - podkreśliła minister.

Emilewicz wskazała, że zainteresowanie rozwiązaniem, umożliwiającym rejestrację firmy w CEIDG z jednoczesnym otwarciem rachunku firmowego wyrażają także inne banki, również komercyjne.

"Ten projekt, nad którym bank pracował od wielu miesięcy staje się rzeczywistością. Dochodzi do bardzo dobrej synergii między administracją państwa, a bankiem i rozwiązań, które służą obywatelom. Umożliwiamy dziś przez Profil Zaufanym rejestrację, tworzymy nowe standardy nie tylko w Polsce, ale i za granicą" - powiedział wiceprezes PKO Banku Polskiego Jan Emeryk Rościszewski podczas spotkania.

Wiceprezes poinformował, że PKO BP niebawem zaproponuje usługi księgowe dla małych i średnich firm, pracuje także nad kolejnymi rozwiązaniami dla tego sektora.

"To nie będzie jedyna usługa, będą kolejne. Te projekty są obecnie przygotowywane, ale nie weszły jeszcze w fazę testów" - powiedział dziennikarzom Rościszewski.

Cyfryzacja i wspieranie rozwoju usług e-administracji przy współpracy z instytucjami publicznymi jest jednym z podstawowych założeń strategii PKO BP na lata 2016-2020.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)