Nie wszystkie paszporty są sobie równe. Każdego roku powstaje ranking najmocniejszych paszportów na świecie, czyli takich, które uprawniają do swobodnego podróżowania do największej liczby państw. Kto jest obecnie na szczycie?

Praktyczną wartość paszportu wycenia się zwykle według liczby państw, do których jego posiadacz może wjechać bez wizy lub może taką wizę otrzymać bezpośrednio po przylocie na lotnisku danego kraju za niewielką opłatą. Taki miernik „siły” danego paszportu stosuje od wielu lat agencja konsultacyjna Arton Capital, która co roku sporządza Global Passport Power Rank, określający stopień atrakcyjności paszportów ze wszystkich państw świata.

Według najnowszego rankingu z połowy stycznia 2018 r. „najmocniejszym” paszportem jest paszport Niemiec, uprawniający do bezwizowego wjazdu do 161 krajów świata. Na drugim miejscu uplasowały się paszporty: Singapuru, Danii, Szwecji, Finlandii, Włoch, Francji, Hiszpanii i Korei Południowej, które pozwalają na bezwizowy wjazd do 160 krajów. Trzecie miejsce zajmują w tym rankingu paszporty: Luksemburga, Norwegii, Holandii, Belgii, Austrii, Portugalii, Japonii i Wielkiej Brytanii (wjazd bez wizy do 159 krajów), a czwarte paszporty Szwajcarii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady (bezwizowy wjazd do 158 krajów).

Kolejne, piąte miejsce przypadło w udziale paszportowi Grecji (wjazd bez wizy do 157 krajów), a na szóstym uplasowały się paszporty Malty, Republiki Czeskiej i Australii (bezwizowy wjazd do 156 krajów). Obywatele Czech mają „najmocniejszy” paszport w gronie wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, wśród których drugie miejsce pod tym względem zajmuje paszport Węgier (8. miejsce dające bezwizowy wjazd do 154 krajów świata), a następnie paszport Polski, Słowenii, Litwy, Słowacji i Łotwy (9. miejsce w omawianym rankingu umożliwiające wjazd bez wizy do 153 krajów świata). Pozostałe kraje naszego regionu zajmują w tym paszportowym rankingu miejsce 10. ( Estonia - wjazd do 152 krajów) i 13. ( Rumunia, Chorwacja i Bułgaria - bezwizowy wjazd do 148 krajów świata).

Należy podkreślić, że omawiany ranking „atrakcyjności” paszportów poszczególnych państw zmienia się często w ciągu danego roku, kiedy zawierane są kolejne umowy pomiędzy poszczególnymi państwami o znoszeniu obowiązku wizowego. Tak też było w ubiegłym roku, kiedy Paragwaj zniósł obowiązek posiadania wizy wjazdowej dla obywateli Singapuru. Paszport tego ostatniego państwa zajmował przez parę miesięcy pierwszą pozycję w omawianym rankingu, wyprzedzając pod tym względem Niemcy.

Zwraca też uwagę 4. pozycja paszportu Stanów Zjednoczonych. Po wygraniu wyborów prezydenckich przez Donalda Trumpa, wizerunek tego największego mocarstwa uległ pogorszeniu i obecnie niektóre państwa, do których Amerykanie mogą – jak na razie - podróżować bez wizy, rozważają wprowadzenie obowiązku posiadania wizy wjazdowej.

W ubiegłym roku taki obowiązek wobec obywateli USA wprowadziły Republika Środkowoafrykańska i Turcja. Wartość amerykańskiego paszportu mogłaby jeszcze bardziej osłabić decyzja Komisji Europejskiej o wprowadzeniu obowiązku posiadania wiz wjazdowych dla obywateli USA, udających się do krajów Unii Europejskiej. Taki wniosek złożyła w marcu ubiegłego roku grupa europosłów. Zwrócili oni uwagę, że Stany Zjednoczone wymagają wiz wjazdowych od obywateli kilku krajów członkowskich UE (Polski, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji ). Jednak Komisja Europejska odrzuciła tego rodzaju argumentację i nie zgodziła się na procedowanie tego wniosku. Jej przedstawiciele stwierdzili, że wprowadzenie wiz dla obywateli USA przyczyniłoby się do znacznego pogorszenia relacji gospodarczo-politycznych ze Stanami Zjednoczonymi i miałoby negatywny wpływ na handel, ruch turystyczny oraz na całą gospodarkę Unii Europejskiej.

Najmniej "cennymi” paszportami legitymują się na początku bieżącego roku obywatele Afganistanu (94. miejsce - bezwizowy wjazd tylko do 25 krajów świata), Iraku (93. miejsce, wjazd do 28 krajów) i Pakistanu (92. miejsce, wjazd do 29 krajów), Syrii (91. miejsce i bezwizowy wjazd do 32 krajów ), Somalii (90. miejsce, wjazd do 34 krajów), Iranu (89. miejsce, wjazd do 36 krajów) i Sudanu oraz Bangladeszu (88. miejsce, wjazd do 37 krajów). Nie może więc dziwić fakt, że wśród uchodźców i migrantów ekonomicznych przybywających nieleganie do państw zachodnich jedną z najliczniejszych grup stanowią obywatele właśnie tych kilku państw, zajmujących ostatnie miejsca w omawianym rankingu. Z pewnością nastąpią w nim kolejne zmiany w ciągu bieżącego roku i w latach następnych. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nieprędko zmieni się polityka wizowa państw wysoko rozwiniętych wobec obywateli większości najbiedniejszych krajów świata. Tym samym paszporty tych ostatnich państw jeszcze długo zajmować będą ostatnie miejsca w rankingu „najmocniejszych” paszportów świata.

>>> Czytaj też: Bershidsky: Dlaczego Rosjanie wybierają Maltę zamiast Putina? [OPINIA]