Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne, a nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

Opracowanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych jest związane z wprowadzaniem reformy edukacji zmieniającej ustrój szkolny w Polsce, w tym wydłużającej m.in. okres nauki w liceach i technikach oraz wprowadzającej szkoły branżowe w miejsce zasadniczych szkół zawodowych. Zmiana struktury szkół pociągnęła za sobą zmianę podstawy programowej.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasach pierwszych 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową. W następnych latach obejmować będzie kolejne roczniki.

Zgodnie z reformą edukacji, od obecnego roku szkolnego 2017/2018 wydłużana jest nauka w szkołach podstawowych - uczniowie, którzy w czerwcu skończyli VI klasę, jesienią zamiast do I klasy gimnazjum, poszli do VII klasy szkoły podstawowej. Za rok pójdą do klasy VIII, a jesienią 2019 r. rozpoczną naukę w nowych szkołach ponadpodstawowych: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum.

Reklama

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie powiązana z nową podstawa programową dla 8-letniej szkoły podstawowej oraz z nowym rozporządzeniem o ramowych planach nauczania, w którym określono tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów na wszystkich etapach kształcenia.

Rozporządzenie o podstawie programowej dla 8-letniej szkoły podstawowej minister edukacji Anna Zalewska podpisała 14 lutego 2017 r., a rozporządzenie o "ramówkach" (zarówno dla 8-letniej szkoły podstawowej, jak i dla nowych szkół ponadpodstawowych) - 28 marca. (PAP)

autor: Paweł Dembowski