Do stycznia 2019 r. ma być gotowa koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 od przejścia przez Ciepielów (Mazowieckie) do granicy województwa. GDDKiA podpisała umowę na wykonanie zadania ze spółką Egis Poland. Wartość kontraktu to ok. 2,4 mln zł.

Umowa dotyczy wykonania koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem tzw. decyzji środowiskowej dla odcinków obejmujących: ok. 1,5-kilometrowe przejście drogi przez miasto Ciepielów, fragment o długości 6,8 km na styku gmin Ciepielów i Lipsko oraz liczący ok. 8,5 km odcinek trasy od Lipska do granicy województwa mazowieckiego.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Małgorzata Tarnowska, zadaniem projektanta jest m.in. wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia i ustalenie koncepcyjnych rozwiązań rozbudowy odcinka.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami w ramach planowanej rozbudowy drogi nr 79 na prawie 17-kilometrowym odcinku ma powstać jedna jezdnia po jednym pasie ruchu dla obu kierunków.

Według rzeczniczki kolejnym krokiem po wykonaniu koncepcji oraz uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Inwestycja ma być realizowana w systemie „projektuj i buduj”.

Reklama

Zakończenie realizacji, wraz z robotami, planowane jest na 2021 r. Szacunkowy koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 97,7 mln zł. (