Z wyliczeń OECD dla Polski wynika, iż ceny konsumenta wzrosły w grudniu 2017 r. o 2,2 proc. rdr, wobec 2,7 proc. w listopadzie.

Bazowy CPI wg OECD wyniósł w Polsce w grudniu 0,8 proc., czyli tyle samo co w listopadzie.

Poniżej w tabeli dane o dynamice inflacji wg OECD dla wybranych gospodarek w procentach w ujęciu rocznym.

CPI rdr CPI bazowy rdr
XII '17 XI '17 XII '17 XI '17
OECD 2,3 2,4 1,9 1,8
G7 1,9 1,9 1,5 1,4
USA 2,1 2,2 1,8 1,7
UK 3,0 3,1 2,5 2,7
Japonia 1,0 0,6 0,2 0,0
Niemcy 1,7 1,8 1,5 1,4
Francja 1,2 1,2 0,8 0,7
Włochy 0,9 0,9 0,4 0,3
Kanada 1,9 2,1 1,6 1,6
Chiny 1,8 1,7
Brazylia 2,9 2,8
Rosja 2,5 2,5
RPA 4,5 4,4
Indie 4,0 4,0

(PAP Biznes)