Geotrans: Negocjacje z partnerem branżowym powinny zakończyć się do 31 IIIWarszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Eco Ventures – podmiot dominujący Geotransu - nie ustalił dotąd warunków ewentualnej współpracy z partnerem będącym jednym z liderów branży gospodarki odpadami na świecie. Negocjacje powinny zakończyć się do 31 marca br., podał Geotrans.

"Zarząd Geotrans [...] niniejszym informuje, iż do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego przedmiot i warunki współpracy pomiędzy podmiotami nie zostały sprecyzowane" – czytamy w komunikacie.

Pomimo upływu terminu zobowiązania, Eco Ventures do nierozporządzania akcjami spółki, obie strony negocjacji w dalszym ciągu deklarują wolę ich kontynuowania oraz podtrzymują chęć nawiązania współpracy, zaznaczono.

"Zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu spółki, negocjacje pomiędzy Eco Ventures a potencjalnym partnerem mają zakończyć się najpóźniej w dniu 31 marca 2018 r., przy czym niewykluczone jest, iż ich finalizacja nastąpi wcześniej" – czytamy dalej.

Spółka przypomniała także, że prowadzony przez nią przegląd opcji strategicznych nie został zakończony i w dalszym ciągu rozważane są różne, strategiczne kierunki rozwoju.

Na początku listopada Geotrans poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, mając na uwadze m.in. podwyższenie kapitału zakładowego, zakup lub sprzedaż istniejących akcji spółki.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)