Wchodzące niebawem w życie regulacje przewidują, że kierowca, który naruszy przepisy ruchu drogowego, co zostanie stwierdzone mandatem lub wyrokiem, otrzyma punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia (tj. przyjęcia mandatu czy uprawomocnienia wyroku).

Każdemu przewinieniu na drodze będzie odpowiadała określona liczba punktów w skali od 0 do 10. Ich liczba będzie zależała od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku wykroczeń przez kierowcę punkty im odpowiadające będą sumowały się. Jeżeli jednak suma punktów odpowiadających naruszeniom przekroczy 10, kierowca otrzyma mimo to 10 punktów. Dane o naruszeniu będą przekazywane do centralnej ewidencji kierowców. Zgromadzenie na swoim koncie ponad 24 punktów karnych nie będzie skutkowało za pierwszym razem zatrzymaniem prawa jazdy.

>>> SPRAWDŹ, CZY ZDAŁBYŚ DZIŚ EGZAMIN NA PRAWO JAZDY [QUIZ]

Nowe zasady przypisywania punktów są zbliżone do obowiązujących dzisiaj. Istotną różnicą jest jednak to, że obecne regulacje nie przewidują górnego limitu sumy punktów w przypadku jednoczesnego popełnienia więcej niż jednego naruszenia. Oznacza to, że kilka bezmyślnych manewrów na drodze (np. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, przejazd na czerwonym świetle, znaczne przekroczenie prędkości) może skończyć się od razu przekroczeniem limitu 24 punktów karnych. Sumę tę policjant wpisuje do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Stwierdzenie w czasie kontroli przekroczenia dozwolonego limitu skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy za pokwitowaniem. Następnie komendant wojewódzki policji występuje do starosty, który wydał prawo jazdy, z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy. W przypadku niepoddania się egzaminowi sprawdzającemu starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Inny limit punktów karnych obowiązuje dzisiaj młodych kierowców. W przypadku przekroczenia 20 punktów starosta wydaje od razu decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania i trzeba się o nie ubiegać ponownie.

Reklama

Po zmianach wszystkich będą obowiązywały te same progi punktacji. Początkujący kierowcy będą jednak kierowani na kursy reedukacyjne lub tracili uprawnienia już po popełnieniu kilku wykroczeń.

To tylko niektóre ze zmian, jakie omawiamy w najnowszym Kodeksie drogowym. Już od poniedziałku specjalne dodatki do DGP: oficjalna baza 2800 pytań na egzamin teoretyczny, poradnik na egzamin praktyczny oraz Kodeks drogowy 2018. Sprawdź tutaj.