Wyrównany sezonowo Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2017 r. wzrósł o 0,6 proc. w relacji kwartalnej zarówno w strefie euro, jak i w całej Wspólnocie, podał Eurostat.

Czwarty kwartał 2017 roku okazał się nieco słabszy dla wspólnoty niż trzeci, gdy wzrost PKB zarówno w UE, jak i w strefie euro, był na poziomie 0,7 proc. w relacji kwartalnej.

W porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego sezonowo wyrównany PKB wzrósł w czwartym kwartale 2017 r. o 2,7 proc. w strefie euro i o 2,6 proc. w UE28, po wzroście o 2,8 proc. w poprzednim trzecim kwartale w UE i strefie euro.

Wśród państw członkowskich, dla których były dostępne dane, największy wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału zanotowała Litwa (1,5 proc.). Kolejne były Węgry (1,3 proc.), Cypr i Finlandia (po 1,1 proc.). Polska znalazła się na piątej pozycji ze wzrostem PKB w ujęciu kwartalnym na poziomie 1 proc.

W relacji rocznej polska gospodarka także znalazła się wśród najszybciej rozwijających się państw. Liderem pozostała gospodarka Rumunii. W porównaniu z czwartym kwartałem 2016 r. rumuńskie PKB zwiększyło się aż o 7 proc. Kolejne były Węgry i Łotwa z PKB większym niż przed rokiem o 3,8 proc. Polska uplasowała się na czwartym miejscu. Nasza gospodarka urosła od ostatniego kwartału 2016 r. o 3,9 proc.

Według wstępnych szacunków GUS, PKB Polski w czwartym kwartale 2017 r. wzrósł o 5,1 proc. rok do roku. Więcej przeczytasz tutaj.

>>> Czytaj też: Polska gospodarka prawie "idealnie zrównoważona". Tak dobrze nie było od 22 lat