.

"Krzysztof Szlaga przestanie pełnić funkcję prezesa zarządu z dniem 16 lutego 2018 roku. Do czasu powołania nowego prezesa zarządu funkcję tę będzie pełnił Sławomir Karlikowski, obecny z-ca prezesa zarządu ds. produkcji, pełniący równocześnie funkcję kierownika ruchu Zakładu Górniczego" - czytamy w komunikacie.

Podczas posiedzenia rady nadzorczej zdecydowano także o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz przyjęcia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko.

Krzysztof Szlaga był prezesem Bogdanki od 1 kwietnia 2016 r.

Sławomir Karlikowski jest związany ze spółką od 1991 r., od 2016 roku jako członek zarządu.

"Dziękujemy Krzysztofowi Szladze za 5 lat pracy w zarządzie LW Bogdanka i jego wkład włożony w rozwój spółki. Był to ważny okres dla Bogdanki – spółka poradziła sobie w trudnym otoczeniu rynkowym, stała się częścią Grupy Enea i wdraża nową strategię rozwoju. Ciągłość wysokiej jakości zarządzania zapewnią pozostali członkowie zarządu, którzy pozostają w Spółce. Krzysztofowi Szladze życzę sukcesów w dalszej karierze zawodowej" - powiedział przewodniczący RN Bogdanki i prezes Enei Mirosław Kowalik, cytowany w komunikacie.

"Praca w Bogdance to bardzo ważny okres mojego zawodowego życia. Odchodzę z poczuciem zawodowej satysfakcji gdyż dzięki wspólnej pracy Zarządu i załogi, LW Bogdanka to obecnie spółka w bardzo dobrej formie, stabilna finansowo i operacyjnie – wskaźniki efektywności należą do najwyższych w branży, Spółka wypracowuje bardzo dobre wyniki finansowe, a dzięki otrzymaniu w 2017 roku koncesji na złoże Ostrów będzie mogła fedrować przez kolejnych blisko 50 lat" - powiedział Szlaga.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)