Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w styczniu rdr o 8,6 proc., zaś mdm wzrostu o 3,3 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 6,2 proc., a mdm wzrosła o -0,8 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r.:

styczeń styczeń grudzień grudzień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 8,6 4,1 2,7 -10,2
górnictwo i wydobywanie -3,8 -19,7 -8,4 9,4
przetwórstwo przemysłowe 9,7 4,6 3,5 -12,4
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,7 10,7 0,7 7
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 4,4 -5,3 -0,6 2,1
PRODUKCJA BUDOWLANA 34,7 -57,8 12,7 26,9

>>> Polecamy: Gorące stołki spółek Skarbu Państwa. Karuzela kadrowa dopiera się rozkręca