Krzysztof Burek złożył rezygnację z tej funkcji i obecnie będzie współpracował z Rafako w charakterze doradcy.

"Zarząd Rafako z siedzibą w Raciborzu informuje, że w dniu 20 lutego 2018 roku:
1. Pan Krzysztof Burek złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu spółki,
2. Rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki, pana Karola Sawickiego" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza ustaliła także, że spółka przedstawi nową strategię Grupy Rafako w ciągu miesiąca.

"Nowa strategia ma w szczególności uwzględniać poszerzenie i dywersyfikację oferty produktowej Rafako w oparciu o synergie, kompetencje i referencje posiadane w grupie kapitałowej. Dokument ma uwzględniać nowe możliwości w pozyskiwania kontraktów w oparciu o większe wykorzystanie instrumentów finansowych oferowanych przez podmioty z Grupy PFR, która poprzez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw objęła w 2017 roku pakiet akcji Rafako" - podano również.

Zmiana strategii ma dotyczyć m.in. analizę możliwości wyodrębnienia biznesowego Zakładu Produkcji Kotłów.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.