"Sejm Rzeczypospolitej wzywa rząd do niepodejmowania żadnych działań i nieskładania żadnych deklaracji na forum międzynarodowym, zakładających rezygnację Polski z naszej narodowej waluty, złotego. Sejm przypomina, że stanowisko Rzeczypospolitej w tej sprawie określa art. 227 ust. 1 konstytucji i to z niego powinna wynikać polityka władz państwowych" - głosi projekt uchwały opracowany przez Kukiz'15 we współpracy z Prawicą Rzeczypospolitej.

Art. 227 ust. 1 konstytucji stanowi, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, któremu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej.

Tyszka powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że projekt uchwały, to efekt sobotniej propozycji lidera PO Grzegorza Schetyny, który zapowiedział stworzenie "scenariusza przyjęcia przez Polskę euro".

Reklama

Według posła Kukiz'15, złoty jest "gwarancją konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Polski". Podkreślił, że aby to się udało, konieczna jest możliwość prowadzenia "suwerennej polityki pieniężnej", co - jego zdaniem - gwarantuje zachowanie dotychczasowej waluty.

Zdaniem Tyszki, politycy Prawa i Sprawiedliwości w przeszłości "wielokrotnie deklarowali", że opowiadają się przeciwko przyjęciu euro, dlatego - jak mówił - "zdziwiłby się" gdyby PiS nie poparł uchwały.

Paweł Grabowski (Kukiz'15) zauważył z kolei, że zmiana obowiązującej w Polsce waluty, nie jest możliwa bez zmiany konstytucji.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały "podnoszony niekiedy argument o rzekomo wynikającym z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązaniu do przyjęcia wspólnej waluty, ignoruje oczywiste fakty świadczące o jedynie deklaratoryjnym charakterze takiego oświadczenia".

Według autorów uzasadnienia, posiadanie narodowej waluty przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarki danego kraju, a także wpływa na zapewnienie "godnego poziomu życia" jego mieszkańców. "W państwie prawa należy poważnie i zobowiązująco traktować zasady zawarte w ustawie zasadniczej. I tego od każdego rządu oczekują wnioskodawcy tego projektu" - czytamy.

Inicjatywa Kukiz'15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji "Poniedziałków Wolności", polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw lub uchwał, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację.