Wszyscy wykonawcy zaoferowali, że zadanie wykonają w ciągu 36 miesięcy (z doliczeniem okresów zimowych).

Inwestycja realizowana będzie w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca dokona niezbędnych aktualizacji projektowych przed przystąpieniem do robót.

Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót dot. budowiy dwujezdniowej drogi o ruchu przyspieszonym o długości 4,2 km, od granicy Kielc do miejscowości Brzeziny/Morawica.

Jak informuje GDDKiA docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8 km długości. W drugim etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek omijający Morawicę i Wolę Morawicką.

Według dyrekcji obecnie przez Morawicę i Wolę Morawicką przebiega szczególnie obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73, gdyż ruch tranzytowy nakłada się na wzmożony ruch lokalny. To sprawia, że w samej Morawicy natężenie ruchu dochodzi do poziomu niemal 20 tys. pojazdów na dobę.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Anna Mackiewicz