Akcjonariusze Stelmetu zdecydują 27 III o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Stelmetu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy 2016/2017, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 marca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu uchwala, co następuje: zysk w kwocie 37 455 373,50 zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy" – czytamy w projekcie uchwały.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Stelmetu w r.obr. 2016/2017 wyniósł 37,46 mln zł wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)