1 października 2017 roku w życie weszły przepisy, które przywróciły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

"Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), w związku z przywróceniem wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, zamknęły się w czwartym kwartale 2017 r. w kwocie 1,99 mld zł, tj. 210 mln zł poniżej poziomu zakładanego przed wprowadzeniem reformy" - napisano.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że w IV kwartale emeryturę związaną z obniżką wieku otrzymało 313 tys. osób. Według komunikatu jest to 79 proc. wszystkich uprawnionych, którzy mogli wcześniej przejść na emeryturę od początku października do końca grudnia.

"Na skorzystanie z prawa do emerytury w przywróconym wieku emerytalnym decydowały się głównie osoby, które wcześniej były nieaktywne zawodowo" - napisano.

KSRM dyskutował nad wyzwaniem związanym z emeryturami niższymi niż minimalna.

"Powodem niskich świadczeń są m.in. krótki staż pracy lub zatrudnienie w ramach umów, od których nie są odprowadzane składki albo odprowadzane są one w minimalnej wysokości. W związku z tym, przewodnicząca komitetu – wicepremier Beata Szydło poleciła wypracowanie rozwiązań, które ograniczą to zjawisko" - napisano. (PAP Biznes)