"Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach, przy braku znaczących zaburzeń zewnętrznych, ożywienie gospodarcze powinno utrzymywać się na zbliżonym poziomie" - napisano w komentarzu do danych GUS.

Opublikowany 28 lutego wstępny szacunek GUS wskazuje, że Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2017 roku był wyższy o 5,1 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.

Prognozy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych prognoz Ministerstwa Rozwoju. Wynika to z faktu, że w wyniku rekonstrukcji rządu i utworzenia osobnych ministerstw: inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii dział "gospodarka" wszedł w kompetencje tego drugiego.

Po wyeliminowaniu wahań o charakterze sezonowym, tempo wzrostu wyniosło 1 proc. względem poprzedniego kwartału, przy wzroście o 1,2 proc. w trzecim kwartale.

Wzrost odnotowano w większości sektorów gospodarki. Wartość dodana brutto rosła nieznacznie wolniej niż PKB i w czwartym kwartale jej kwartalne tempo wzrostu wyniosło 0,9 proc. Spośród głównych sektorów zarówno przemysł (wzrost o 1,3 proc.), jak i handel (wzrost o 1,3 proc.) oraz transport (wzrost o 1,2 proc.) rosły w tempie wyższym niż PKB.

"Pozwala to optymistycznie oceniać perspektywy wzrostu w 2018 roku. Oceniamy, że spadek dynamiki sektora budowlanego miał charakter przejściowy, o czym świadczą bardzo dobre dane dotyczące stycznia. W naszej ocenie ożywienie ma zrównoważony charakter" - napisano w komentarzu.

"Obserwowaliśmy także silne przyspieszenie tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, którego tempo wyniosło 11,3 proc. W całym roku wzrost wyniósł 5,2 proc. Oceniamy, że przyspieszenie tempa wzrostu wynikało z intensyfikacji nakładów sektora publicznego i stanowi dobrą prognozę dla wysokiego wzrostu nakładów w najbliższych kwartałach" - dodano.