Boryszew uwzględni odpis Impexmetalu na 23,5 mln zł w raporcie za 2017 r.


Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Impexmetal, spółka zależna Boryszewa, zdecydował o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez siebie pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł. Odpis w identycznej kwocie zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Boryszew za 2017 r., podał Boryszew.
"Dokonany odpis ma charakter memoriałowy i nie będzie miał wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną grupy kapitałowej Boryszew. Zarząd spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Boryszew pozostaje w toku przygotowywania, jak również wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu"- czytamy w komunikacie.
Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi grupy kapitałowej Boryszew za 2017 rok zostanie przekazana w ramach skonsolidowanego raportu rocznego, którego publikacja została zaplanowana na dzień 30 marca 2018 roku, podano także.
Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.
(ISBnews)