Złoty w ubiegłym tygodniu osłabił się w relacji do euro o 0,4 proc., USD/PLN wzrósł natomiast o 0,1 proc.

Polskie obligacje umocniły się. Rentowność dwuletnich papierów spadła o 3 pb, a pięcioletnich i dziesięcioletnich zniżkowała o 14 pb.

WIG 20 w ubiegłym tygodniu spadł o 3,8 proc. i znalazł się na najniższym poziomie od 12 lipca 2017 r. WIG stracił 3,3 proc., mWIG 40 zniżkował o 3 proc., relatywnie najlepiej radził sobie sWIG 80, który poszedł w dół o 1,5 proc.

RPP I PROJEKCJA INFLACJI

Reklama

W środę Rada Polityki Pieniężnej zakończy marcowe posiedzenie. Choć ekonomiści nie spodziewają się zmian stóp proc. do końca tego roku, to rynek ze szczególną uwagą będzie analizował komunikat RPP, ponieważ zostaną w nim przedstawione główne wskaźniki nowej projekcji NBP.

"Jeżeli bardziej optymistycznym prognozom wzrostu gospodarczego będzie towarzyszyła projekcja sugerująca wzrost inflacji powyżej celu NBP, to Rada będzie pod rosnącą presją na stopniowe wychodzenie z gołębiej retoryki" - napisali ekonomiści Pekao.

Listopadowa projekcja zakładała, że wzrost PKB z 50-proc. prawdopodobieństwem ukształtuje się w 2017 r. w przedziale 3,8-4,6 proc., w 2018 r. w przedziale 2,8-4,5 proc., a w 2019 r. w przedziale 2,3-4,3 proc. Dynamika cen z 50-proc. prawdopodobieństwem miała wynieść 1,9-2,0 proc. w 2017 r., 1,6-2,9 proc. w 2018 r. i 1,7-3,7 proc. w 2019 r.

PKB, BUDŻET I PODAŻ DŁUGU

W ubiegłym tygodniu GUS potwierdził wstępny szacunek wzrostu PKB w IV kwartale 2017 r. o 5,1 proc. rdr, opublikował dodatkowo składowe wzrostu - inwestycje zwiększyły się o 11,3 proc., a popyt krajowy o 6,1 proc.

Zdaniem ekonomistów dane były zgodne z oczekiwaniami: wzrost w IV kwartale był napędzany przez spożycie oraz inwestycje, ujemny wpływ miał eksport netto. Prognozują oni, że w w 2018 r. wysoka, ponad 4-proc. dynamika PKB powinna się utrzymać.

Ministerstwo Finansów podało, że nadwyżka budżetu po styczniu wyniosła 8,6 mld zł. Dochody wyniosły 35,2 mld zł, tj. 9,9 proc. planu, a wydatki 26,6 mld zł, tj. 6,7 proc.

Ministerstwo Finansów zapowiedział także, że w marcu planuje dwa przetargi obligacji. 15 marca zorganizowany zostanie przetarg zamiany, a na aukcji sprzedaży 27 marca MF zaoferuje dług za 3-5 mld zł.

WYNIKI SPÓŁEK

W ubiegłym tygodniu wyniki opublikowały m.in. Pekao, Eurocash, Emperia, Comarch i GPW.

Zysk netto Pekao w IV kwartale wyniósł 1,05 mld zł i okazał się o 9 proc. wyższy od konsensusu.

Rozczarowały wyniki spółek z segmentu detalicznego: Emperia w IV kwartale miała 10,1 mln zł zysku netto, o 19 proc. mniej niż oczekiwał rynek, a Eurocash 8,8 mln zł, choć analitycy spodziewali się 56,2 mln zł.

Negatywnie zaskoczył Comarch, który wypracował 35,9 mln zł zysku netto, o 26 proc. mniej niż zakładał konsensus.

GPW sprostała oczekiwaniom rynku osiągając 39,5 mln zł zysku netto.

W najbliższych dniach publikację wyników zaplanowały m.in. w środę Lotos i Dom Development, a w czwartek Alior Bank, Ronson i Amrest.

ORLEN PRZEJMIE LOTOS, GETBACK PLANUJE EMISJĘ

We wtorek PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na ogłoszenie tych planów - kurs Orlenu wzrósł tego dnia o 5,2 proc., a Lotosu o 7,3 proc.

Zdaniem analityków, z fundamentalnego punktu widzenia, połączenie Orlenu z Lotosem ma sens i powinno wygenerować synergie, a jedną z głównych korzyści będzie monopolizacja rynku i poprawa marż. Ostateczna wielkość profitów zależeć będzie m.in. od determinacji w rozmowach ze stroną społeczną.

Getback ogłosił w piątek rozpoczęcie przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, rozważy m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego. Zarząd zwróci się do akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału w dwóch transzach - poprzez emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 19.999.999 akcji i nie więcej niż 50.000.000 akcji. Spółka chce pozyskać w ten sposób ok. 1 mld zł. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 100 mln akcji. Kurs Getbacku spadł po ogłoszeniu tych planów o ponad 20 proc.

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)