Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły 2,5% kw: kw w IV kw. - dane fin.Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Jednostkowe koszty pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) spadły w IV kw. 2017 r. o 2,5% w ujęciu kwartalnym, wynika ze finalnych danych Departamentu Pracy.

Konsensus rynkowy wynosił 2,1% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża".

(ISBnews)