Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK szacuje, że BZ WBK Bank Hipoteczny rozpocznie działalność w I półroczu 2019 r., zaś pierwszą emisję listów zastawnych zrealizuje w ciągu pół roku od tego momentu, poinformował ISBnews prezes BZ WBK Michał Gajewski.
"Zakończyliśmy pierwszą fazę przygotowań i niebawem złożymy stosowny wniosek o utworzenie banku hipotecznego do KNF. Planujemy, że bank hipoteczny rozpocznie działalność w I półroczu 2019 r., pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych" - powiedział ISBnews Gajewski.
"Szacujemy, że pierwsza emisja listów zastawnych będzie realizowana w ciągu pół roku od momentu rozpoczęcia działalności przez bank hipoteczny" - dodał.
Prezes wskazał, że celem utworzenia banku hipotecznego w ramach grupy BZ WBK jest uzyskanie długoterminowego, stabilnego źródła finansowania dla kredytów hipotecznych.
BZ WBK poinformował dziś, że zarząd podjął uchwałę o zamiarze powołania banku hipotecznego w strukturach grupy pod nazwą BZ WBK Bank Hipoteczny. Utworzenie banku wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej banku oraz zgód Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
BZ WBK Bank Hipoteczny będzie specjalizował się w obsłudze mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, nabywał wierzytelności z tytułu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych do swojego portfela w oparciu o strategiczną współpracę z bankiem, emitował hipoteczne listy zastawne.
Kapitał zakładowy banku hipotecznego będzie wynosił 22 mln zł, a jego jedynym akcjonariuszem będzie BZ WBK.
Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.
Agnieszka Morawiecka
(ISBnews)