Grupa WP miała 9,68 mln zł zysku netto ogółem w IV kw. 2017 r.Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding odnotowała 9,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w IV kw. 2017 r. wobec 23,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,31 mln zł wobec 26,84 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 39,97 mln zł wobec 38,13 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 44,19 mln zł wobec 36,89 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 137,57 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 122,96 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 40,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w porównaniu z 53,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 465,61 mln zł w porównaniu z 415,14 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 35,33 mln zł wobec 53,76 mln zł.

W 2017 r. EBITDA wyniosła 129,63 mln zł wobec 122,94 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 138,38 mln zł wobec 132,15 mln zł rok wcześniej.

"Ponadrynkowa dynamika wyników w obszarze turystyki (Wakacje, Nocowanie, eHoliday), wyposażenia wnętrz (Homebook), odzieży (Domodi, Allani) i usług finansowych (TotalMoney) niezawodnie doprowadziła do dwucyfrowego wzrostu przychodów całego holdingu. Pod wodzą nowego prezesa z mediowym rodowodem był to jeden z najlepszych okresów rozwoju spółki akcyjnej Wakacje w jej kilkunastoletniej historii (wzrost EBITDA o 39 proc.)" - napisał prezes Jacek Świderski w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 7,58 mln zł wobec 4,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka) a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)