Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 6,5% r/r, a pozapłacowe - także o 6,5% r/r.

W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 9%, w sektorze budownictwa 13,8%, zaś w usługach sięgnął 9%.

W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się w IV kw. 2017 r. o 2,3% r/r.  

Strefa euro

Całkowite koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły w IV kw. ub.r. o 1,5% r/r (po wzroście o 1,6% r/r w poprzednim kwartale), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się o 2,3% r/r w IV kw. 2017 r. (wobec wzrostu o 2,2% r/r kwartał wcześniej), podano w komunikacie.

W IV kw. 2017 r. w strefie euro koszty płacowe zwiększyły się o 1,7% r/r, a pozapłacowe - o 1% r/r. W całej UE było to odpowiednio: +2,4% i +2%, podał też Eurostat.

>>> Czytaj też: „Księstwo Lubińskie” czy polska spółka globalna? Wojna o KGHM toczyła się od zawsze