Grupa WP.pl podtrzymuje chęc wypłaty dywidendy na poziomie 70% zysku za 2017 r.Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Polityka dywidendowa Grupy WP.pl zostaje utrzymana i zarząd będzie rekomendował wypłatę na poziomie 70% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej, wynika z wypowiedzi prezesa Jacka Świderskiego.

"Podtrzymujemy naszą rekomendację, jeżeli chodzi o dywidendę i zgodnie z wcześniej przyjętą polityką dywidendową spółki będziemy wnioskować o wypłatę dywidendy na poziomie około 1 zł na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto" - powiedział Świderski podczas konferencji prasowej.

W ubiegłym roku akcjonariusze Wirtualnej Polski Holding zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 31,69 mln zł z zysku za 2016 r. i zysków z lat ubiegłych, co pozwoliło na wypłatę 1,1 zł dywidendy na jedną akcję.

W całym 2017 r. spółka miała 40,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w porównaniu z 53,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 465,61 mln zł w porównaniu z 415,14 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 35,33 mln zł wobec 53,76 mln zł.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)