Aplisens zakłada 'powielenie praktyki' przeznaczenia 25% zysku na dywidendęWarszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że może wypłacić ok. 25% zysku netto za 2017 r. w formie dywidendy, podobnie jak w latach ubiegłych, poinformował prezes Adam Żurawski.

"Nie mamy polityki dywidendowej, ale jest taka praktyka, że płaciliśmy ok. 25% zysku netto. Nie ma jeszcze decyzji, niemniej jest duże prawdopodobieństwo, że ta praktyka będzie powielona" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Zapytany, czy dywidenda będzie wypłacona z zysku ogółem czy skorygowanego wskazał, że zdecydują o tym akcjonariusze.

W maju ub.r. akcjonariusze Aplisens postanowili o przeznaczeniu kwoty 3,87 mln zł, to jest 0,3 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Aplisens odnotował 19,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 19,26 mln zł wobec 13,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)