"Zgadzam się z (prezesem NBP - PAP) Glapińskim, myślę, że nie mamy powodów do zmiany stóp procentowych, bo gospodarka jest stabilna i rosnąca" - powiedział Reuterowi Żyżyński.

"Bank centralny może zaostrzać politykę tylko jeśli jest nadmierna presja kredytowa, której obecnie nie ma" - dodał.

Członek RPP zapytany, czy kolejnym ruchem Rady może być obniżka stóp procentowych, odpowiedział: "Nie wykluczam tego". (PAP Biznes)