Zysk netto Banku Handlowego spadł r: r do 535,57 mln zł w 2017 r.Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 535,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 601,58 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank podał wcześniej, prezentując wstępne dane, że w 2017 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 535,6 mln zł, który był niższy o 11% r/r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 082,15 mln zł wobec 1 003,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 580,66 mln zł wobec 561,23 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 43,04 mld zł na koniec 2017 r. wobec 45,21 mld zł na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 537,1 mln zł wobec 604,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)