"Eureko wystąpiło do resortu skarbu z oficjalnym pismem z prośbą o rozmowy. Przygotowujemy się do tego spotkania. Chcemy zaproponować umowę, memorandum, które określałoby obecny etap naszych negocjacji" - powiedział szef resortu skarbu.

"Chcemy działać w taki sposób, abyśmy mieli pewność, że po stronie Eureko - rady nadzorczej, jego akcjonariuszy - jest określona wola i chęć zawarcia ugody. Chcemy mieć pewność, że zawezwanie do ugody nie jest zabiegiem czysto prawnym, które pozwala odsunąć w czasie termin przedawnienia pewnych roszczeń, tylko jest faktycznym otwarciem na negocjacje" - podkreślił Grad.

Zapowiedział, że MSP w najbliższym czasie wystosuje zaproszenie do Eureko "z propozycją agendy spotkania, określonych porozumień, umów o zachowaniu poufności", które - jego zdaniem - powinny być wcześniej zawarte. "Jestem otwarty na negocjacje" - powiedział Grad.

Eureko poinformowało w ubiegłym tygodniu, że złożyło w polskim sądzie wniosek o ugodę w sprawie prywatyzacji PZU. Między Eureko i resortem skarbu trwa wieloletni konflikt, dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela.

Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

Eureko poinformowało w ubiegłym tygodniu, że "jest gotowe na dwa daleko idące ustępstwa: całkowicie zrzec się prawa do odszkodowania, o które ubiega się przed Trybunałem Arbitrażowym, a także zrezygnować z niezwłocznego przejęcia pakietu większościowego akcji PZU".

Eureko chce, aby MSP sprzedało Grupie 21 proc. akcji PZU w cenie 116,5 zł za akcję, nie później niż do końca marca 2009 roku.

15 lutego 2008 roku MSP zawarło porozumienie z Eureko w sprawie ugody z PZU. Do końca czerwca ub.r. ugoda miała być wynegocjowana i przyjęta przez polski rząd oraz władze Eureko, a na początku lipca ub. r. miała być skierowana do zatwierdzenia przez polski sąd. Resort zakładał, że przewidywany termin zawarcia ugody to wrzesień-październik ubiegłego roku. Strony nie osiągnęły jednak porozumienia i negocjacje zakończyły się.

Trybunał Arbitrażowy i Sąd Apelacyjny w Brukseli potwierdziły naruszenie umowy przez Polskę i odpowiedzialność naszego kraju za to naruszenie.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko - 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.