O godz. 14.00 premier Donald Tusk spotka się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci.Po tym spotkaniu rząd wznowi obrady, będzie to najprawdopodobniej około godz. 15-16.

W pierwszej części obrad rząd przyjął projekt nowelizacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie bezpłatnej obdukcji lekarskiej u lekarza pierwszego kontaktu, możliwość zabrania dziecka z domu zagrożonego przemocą przez właściwie przeszkolonych pracowników socjalnych oraz wprowadzenie nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę.

Cięcia w budżetach resortów będą tematem obrad w drugiej części posiedzenia rządu.