"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP w styczniu 2009 roku (bez uwzględnienia przychodów zrealizowanych przez zależną GK Artman) przekroczyły 160 mln zł i były wyższe od osiągniętych w styczniu roku ubiegłego o 37%" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z uwzględnieniem przychodów zrealizowanych przez grupę kapitałową Artman wyniosły w styczniu 2009 roku ok. 187 mln zł.

W oddzielnym komunikacie Artman poinformował, iż wielkość przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez spółkę w styczniu 2009 roku wyniosła 26,7 mln zł i była wyższa o 33% od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa LPP miała 93,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 82,79 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1095,71 mln zł wobec 887,51 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Artman miała 9,29 mln zł zysku wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 224,06 mln zł wobec 179,49 mln zł. (ISB)

mtd/tom