Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 24 IV o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 kwietnia br.

"W ocenie zarządu banku kwota 334 033 139,8 zł, która zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy pozwoli na wzmocnienie bazy kapitałowej banku oraz na realizację przez bank jego założonych celów strategicznych" - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Idea Bank odnotował 230,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 440,85 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 334,03 mln zł wobec 177,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews)