Quercus utworzy fundusz R1 FIZ, które odkupi obligacje GetBackWarszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) utworzy fundusz R1 FIZ, który odkupi obligacje GetBack będące w posiadaniu subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału, podało TFI.

"R1 FIZ odkupi wszystkie obligacje spółki GetBack S.A., będące w posiadaniu subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału wydzielonego w ramach Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Multistrategy FIZ i Quercus Absolute Return FIZ po cenie 100% wartości nominalnej wraz z odsetkami na ostatni dzień wyceny, tj. 29 marca br." - czytamy w komunikacie.

R1 FIZ zostanie dokapitalizowany kwotą ok. 86 mln zł przez Quercus TFI i fundusz Q1 FIZ w proporcji 50/50.

"Powyższa decyzja może wpłynąć na wysokość kwoty rekomendowanej do podziału między akcjonariuszy Quercus TFI S.A. z zysku za rok 2017. Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane jest na III dekadę czerwca br." - czytamy dalej.

Zaangażowanie R1 FIZ w obligacje spółki GetBack S.A. może ulegać zmniejszeniu w związku z wykupem kolejnych serii obligacji. Wszystkie dotychczasowe zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji GetBack uregulował terminowo, zaznaczono.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)