Rządowy projekt ustawy przyjęto w poniedziałek zwykłą większością głosów. Departament Stanu USA uznał, że powodem do niepokoju jest "potencjalny wpływ ustawy na wolność słowa, a także jej globalny zasięg", oznaczający, że ustawa mogłaby dotyczyć także "obywateli i firm USA".

W oświadczeniu przekazanym przez jednego z rzeczników Departamentu Stanu zwrócono uwagę, że ustawa "szybko przeszła przez parlament, bez istotnych konsultacji publicznych i debaty". Wezwano rząd Malezji do konsultacji ze środowiskiem biznesowym i społeczeństwem obywatelskim przed podejmowaniem dalszych działań w związku z tą ustawą.

W Malezji uchwalona przez parlament ustawa wymaga jeszcze aprobaty władcy (sułtana), choć - jak podkreśla Reuters - zwykle jest to formalność.

"Wzywamy rząd Malezji do zapewnienia, że wszystkie ustawy, obecne i przyszłe, będą w pełni respektować swobodę wyrazu" - cytuje Reuters oświadczenie rzecznika Departamentu Stanu.

Przedstawiciele rządu Indii ujawnili we wtorek, że premier Narendra Modi nakazał wycofanie rozporządzenia, w którym władze odmawiały dostępu do informacji rządowych dziennikarzom rozpowszechniającym fake newsy. Przyczyny zmiany decyzji w ciągu niespełna 24 godzin od jej ogłoszenia nie podano. Wycofanie się rządu z planów karania za fake newsy z zadowoleniem przyjęły organizacje medialne, ostrzegając zarazem władze przed próbami kontrolowania mediów.(PAP)

az/ mc/