ZM Henryk Kania wyemitują obligacje serii I na łączną kwotę do 30 mln złWarszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania podjęły uchwałę w sprawie emisji do 30 tys. szt. obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka.

"Środki z emisji w wysokości 24 000 000 zł (lub, jeżeli wartość emisji będzie niższa niż 24 000 000 zł całość środków z emisji) zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę oraz obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały spółkę z. o.o. Pozostała cześć środków z emisji może zostać wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku, podano także.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)