"To instytucja, która jest prawdziwą reprezentacją społeczeństwa w UE - są w niej przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz organizacji społecznych. Opinie Komitetu przygotowywane są z uwzględnieniem potrzeb obywateli i choć nie są wiążące, to są ważne" - powiedziała PAP Haczyk-Plumley.

Nowa szefowa wydziału ds. prasy to była dyplomatka i dziennikarka, a także była rzeczniczka Komisji Europejskiej. Od 1991 roku była korespondentką radia w Brukseli, a rok później rozpoczęła pracę w misji RP przy Unii Europejskiej, kierowanej przez ambasadora Jana Kułakowskiego.

Była odpowiedzialna za komunikację, informację, relacje publiczne zarówno w czasie negocjacji o stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi (1992-1998), jak i podczas rokowań o członkostwo Polski w UE, gdy negocjacje prowadził Jan Kułakowski, a szefem dyplomacji był Bronisław Geremek (1998-2001).

W latach 2001-2004 jako dyrektor biura prasowego i rzecznik prasowy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pracowała z profesor Danutą Huebner, minister ds. europejskich. Od 2004 do 2010 roku była rzecznikiem prasowym w Komisji Europejskiej w Serwisie Prasowym. Pracowała też w biurze poselskim Parlamentu Europejskiego (2010-2014).

W 2014 roku wróciła do dyplomacji. W stałym przedstawicielstwie RP przy UE, gdy kierował nim Marek Prawda, była odpowiedzialna za dyplomację publiczną i kulturalną w instytucjach UE. Na początku 2017 r. została odwołana z placówki przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, gdy stałym przedstawicielem w Brukseli był Jarosław Starzyk. Kilka miesięcy później Haczyk-Plumley odeszła z MSZ.

Nowe stanowisko w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym to efekt wygranego przez nią konkursu. Przed nią szefem komunikacji w EKES był Brytyjczyk Alun Jones.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to instytucja doradcza UE, zapewniająca udział przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w procesie legislacyjnym UE. Składa się z 350 delegatów, nominowanych przez rządy 28 państw członkowskich UE na pięcioletnią kadencję. Obecnie jest w nim 21 Polaków.

Członkowie EKES są podzieleni na trzy grupy: pracodawców, związki zawodowe oraz interesów różnych. Grupie pracodawców przewodzi obecnie Polak Jacek Krawczyk. Komitet przygotowuje opinie na temat propozycji prawnych, które następnie trafiają do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)