Zadeklarowana przez inwestorów, wśród których jest giełdowy MCI Management, kwota na prowadzenie funduszu to 40 mln zł - poinformowali w środę przedstawiciele MCI, HVP i Krajowego Funduszu Kapitałowego.

"Uruchomienie funduszu HVP jest elementem strategii rozwoju grupy MCI. Naszym celem jest tworzenie dedykowanych funduszy wspólnie z innymi partnerami inwestycyjnymi. Szczególnie w dobie trudnej sytuacji na rynku kapitałowym fundusze venture capital są dobrą alternatywą finansowania przedsięwzięć w gospodarce" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes MCI Management Tomasz Czechowicz.

"Uważamy, że najbliższe dwa lata będą bardzo dobrym okresem do otwierania nowych inwestycji" - dodał.

HVP FIZ jest kolejnym funduszem inwestycyjnym, który znajdzie się w strukturze MCI Capital TFI. Deklaracje wsparcia finansowego funduszu złożyło trzech inwestorów: Krajowy Fundusz Kapitałowy (20 mln zł), MCI Management (docelowo 12 mln zł) i Dariusz Wiatr (docelowo 8 mln zł).

Fundusz będzie inwestował w projekty typu "start-up" i "early stage" z obszaru: internet, oprogramowanie, technologie mobilne i elektronika. Założony okres trwania funduszu to 10 lat, a przewidywana wielkość pojedynczej transakcji wyniesie do 1,5 mln euro. Zakładany horyzont inwestycyjny jednej inwestycji to pięć lat.

Wyjścia z inwestycji fundusz będzie realizował poprzez sprzedaż udziałów bezpośrednio do potencjalnych inwestorów lub w drodze emisji w ramach IPO lub SPO.