"Styczeń dla posiadaczy jednostek był równie słaby jak cały miniony rok. Co drugi z ponad 500 funduszy odnotował straty, przy czym największe poniosły produkty inwestujące na krajowym rynku akcji" - napisano w raporcie.

W obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej i spadków na giełdzie w Warszawie tylko jeden fundusz polskich akcji uzyskał dodatnią stopę zwrotu.

"W tym bardzo trudnym okresie, na ponad 50 funduszy akcji polskich, najlepiej poradził sobie CU Małych Spółek, który jako jedyny zdołał oprzeć się stratom (+0,4 proc.)" - napisano w raporcie.

W styczniu wszystkie fundusze hybrydowe znalazły się pod kreską. Najlepiej w tej grupie radził sobie UniMaxZrównoważone, który stracił 2,8 proc, wobec średniej straty 5,3 proc. dla tego segmentu.

Z pośród funduszy stabilnego wzrostu, na plusie zakończył miesiąc tylko Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO (0,1 proc.).

Jak zauważają autorzy raportu, w styczniu można było zarobić, inwestując w fundusze zagraniczne. Było to możliwe głównie dzięki osłabieniu polskiej waluty.

"W gronie inwestorów lokujących aktywa na zagranicznych rynkach obligacji, dodatnią stopę zwrotu wypracowały niemal wszystkie fundusze. Swoje dobre wyniki zawdzięczają jednak nie sytuacji na rynkach, a dalszemu osłabianiu się złotówki wobec dolara i euro" - napisano w komunikacie.

W grupie funduszy złotówkowych papierów dłużnych najlepiej radził sobie SKOK Obligacji z wynikiem 1,98 proc. wobec średniego wzrostu dla tego segmentu na poziomie 0,19 proc.