"Konkurs oparty o fundusze strukturalne może zostać rozpoczęty w perspektywie lutego" - powiedział Gębala dziennikarzom. Wyjaśnił, że czeka z rozpoczęciem konkursu na podpisanie umowy o finansowanie KFK. Z tym z kolei strona polska czekała na wyjaśnienia pewnych kwestii przez Komisję Europejską (chodziło m.in. o możliwość refinansowania zysków KFK).

W ramach najbliższego konkursu KFK chce udostępnić funduszom inwestycyjnym ok. 200 mln zł.

"Popyt szacujemy na ok. 33 aplikacje" - powiedział Gębala. Dodał, że środki zostaną najprawdopodobniej podzielone na 4 do 5 funduszy. KFK jest instytucją finansową, której celem jest wsparcie polskiego rynku venture capital. KFK dokonuje inwestycje w wybrane venture capital, które działają na rynku małych i średnich przedsiębiorstw o innowacyjnym profilu działalności.

KFK rozpoczął działalność inwestycyjną w lipcu 2007 r., kiedy ogłosił konkurs pilotażowy. W jego efekcie podpisał dwie umowy inwestycyjne, angażując w sumie ok. 55 mln zł w dwa fundusze: BBI Seed Fund i Helix Ventures Partners (w którym partnerem jest giełdowe MCI Management). Prezes MCI Management Tomasz Czechowicz poinformował w środę, że jego firma jest zainteresowana udziałem w najbliższym konkursie.

KFK jest beneficjentem funduszy strukturalnych w Programie Operacyjnym "Innowacyjna Gospodarka", w ramach tego programu dla KFK przewidziano środki w kwocie ok. 580 mln zł.

"Dla naszych partnerów bardzo ważny jest fakt, że to KFK jest uznane ze beneficjanta, a fundusze, w które inwestujemy - już nie, dzięki czemu są zwolnione od szeregu formalności" - powiedział Gębala w rozmowie z agencją ISB.