"Relatywnie wysokie nastroje polskich konsumentów wspierają wysoką dynamikę wzrostu konsumpcji prywatnej, która w IV kw. br. według danych GUS wyniosła ok. 5 proc. rdr" - napisano.

Wartość Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) uległa pogorszeniu o 3,7 pkt proc.

Pogorszeniu uległy trzy jego składowe: oceny w zakresie przyszłości całej gospodarki, obawy przed bezrobociem i oceny własnej sytuacji finansowej. Oceny w zakresie zdolności do oszczędzania uległy nieznacznej poprawie.

"Jest za wcześnie, aby ocenić czy pogorszenie nastrojów oznacza odwrócenie trendu – wartości wskaźników w ocenianych obszarach są nadal na bardzo wysokim poziomie" - napisali autorzy raportu.