Obecny na kongresie wiceminister energetyki Grzegorz Tobiszowski zwrócił uwagę, że „zmienia się klimat” w Polsce, jeśli chodzi o politykę surowcową, bo – jak mówił - surowce, w tym węgiel brunatny, jak również węgiel kamienny są bogactwem naszego kraju, są zabezpieczeniem energetycznym.

Poinformował, że „bliski jest czas” zatwierdzenia przez rząd programu dla sektora węgla brunatnego, który został już przyjęty przez ministerstwo energii i z początkiem kwietnia został rozesłany do ministerstw na konsultacje.

„Mamy powrót, słuszny i należny, węgla brunatnego do polskiej gospodarki. Trzy, cztery lata temu w miksie energetycznym nie przewidywano przyszłości dla tego surowca w polskiej przestrzeni energetycznej. Kończył się rok 2013 i mogliśmy mówić o schyłkowości tej branży. Teraz jest inaczej” – mówił.

Przykładem na rozwój tej branży jest „odkrywka w Złoczewie”. Jego zdaniem nie ma już pytania – czy Złoczew, ale kiedy? Według Tobiszowskiego, kontynuowanie wydobywania węgla brunatnego w Złoczewie sprawi, że przedłużone zostanie m.in. funkcjonowanie elektrowni w Bełchatowie. Nie wykluczył, że jeszcze w tym roku przyznana zostanie koncesja na funkcjonowanie Złoczewa.

„Pozostawiamy naszym następcom, aby w latach 2025, 2030 mogli rozstrzygać, co dalej z odkrywkami. W rezerwie zostawiamy Gubin, pozostawiamy inne odkrywki. Nie zamykamy dalszego rozwoju sektora tego surowca, który jest na zapleczu bezpieczeństwa energetycznego. Pozostawiamy do szczegółowego rozstrzygnięcia, w którym momencie i kiedy te odkrywki uruchamiać” – powiedział.

Podkreślił, że program dla sektora węgla brunatnego powstał dzięki zaangażowaniu wielu środowisk – zarówno naukowych, jak i społecznych czy przedstawicieli górnictwa.

„Chcemy, aby nasz przemysł surowcowy, w tym węgiel brunatny i kamienny był nowoczesny, był zbudowany na nowych technologiach. (…) Siłą Polski jest sektor surowcowy. To jest coś, co my umiemy robić. Mamy kadrę, instytuty, nowe technologie, mamy zaplecze intelektualne” – powiedział.

Wiceszef resortu odniósł się również do swojej ostatniej wizyty w Indonezji, gdzie również podkreślał, że Polska posiada wieloletnie tradycje i doświadczenie w wydobywaniu surowców energetycznych. To, co możemy zaoferować partnerom indonezyjskim to m.in. wsparcie merytoryczne, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz dostawy rozwiązań technologicznych, maszyn i urządzeń górniczych.

W podobnym tonie wypowiadał się m.in. wiceprezes ds. operacyjnych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Ryszard Wasiłek. Zwrócił uwagę, że węgiel brunatny, tuż po węglu kamiennym jest dziś w Polsce głównym surowcem energetycznym, który pozwala na zabezpieczenie blisko 35 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej.

Przyznał, że efektywne wykorzystanie zasobów tego paliwa jest od lat kluczowym zadaniem PGE, której kopalnie wydobywają ok. 80 proc. tego surowca. W 2017 roku było to prawie 50 mln z 60 mln ton z łącznego wydobycia węgla brunatnego w Polsce.

„Energetyka konwencjonalna oparta w dalszym stopniu na węglu brunatnym będzie jeszcze długo głównym gwarantem niezależności i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce” – powiedział.

X Międzynarodowy Kongres Węgla Brunatnego „Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości” potrwa do środy. (PAP)

autor: Jacek Walczak

edytor: Jacek Ensztein