Rada nadzorcza Unified Factory podjęła uchwałę w sprawie czasowego delegowania do pełnienia funkcji członka zarządu, przewodniczącego rady nadzorczej Cezarego Nowosada, po tym jak prezesowi Maciejowi Oknińskiemu zostały przedstawione zarzuty prokuratorskie, podała spółka.

Informacja została przekazana 5 kwietnia 2017 i opóźniona z uwagi na uzasadniony interes spółki, podano w komunikacie.

"W przekazanym emitentowi piśmie KNF wskazuje, że przedstawione zarzuty miałyby dotyczyć zdarzeń związanych z funkcjonowaniem Unified Factory, przy czym w swoim piśmie do spółki KNF powołuje się na pismo prokuratora regionalnego w Szczecinie, które wpłynęło do KNF w dniu 28 marca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Unified Factory nie otrzymało od prokuratora bezpośrednio ani za pośrednictwem KNF jakichkolwiek innych informacji w tej sprawie, w szczególności co do treści stawianych zarzutów oraz ich ewentualnego związku z funkcjonowaniem spółki, a tym samym nie posiadał informacji na temat aktualnego statusu prowadzonego postępowania, podano także.

"W tych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby - w ocenie emitenta - naruszyć prawnie uzasadniony interes emitenta" - podkreślono w komunikacie.

Celem uzyskania informacji na temat statusu postępowania emitent nawiązał kontakt z pełnomocnikiem Macieja Oknińskiego. Pełnomocnik odmówił udzielenia szczegółowych informacji, w tym dotyczących treści zarzutów, wskazując jedynie, iż sprawa nie dotyczy emitenta, podano dalej.

"W związku z tym, iż Maciej Okniński czasowo nie wykonuje obowiązków prezesa, rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie czasowego delegowania do pełnienia funkcji członka zarządu, przewodniczącego rady nadzorczej Cezarego Nowosada, co ma zapewnić ciągłość funkcjonowania spółki. Emitent informuje ponadto, iż zaistniała sytuacja nie ma wpływu na obecne funkcjonowanie oraz sytuację finansową spółki, a wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów są realizowane zgodnie z zawartymi umowami" - podsumowano w komunikacie.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)