"Jeden z akcjonariuszy giełdy, dom maklerski, tworzy konsorcjum, tak aby akcjonariusze wspólnie wystąpili z ofertą sprzedaży. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, nabywcą może być giełda w Wiedniu, która już kupowała mniejsze parkiety w regionie. Wspomina się również o giełdzie w Warszawie" - napisała gazeta.