Wspólna strategia Qumak i Euvic zakłada ok. 30 mln zysku w 2020 r.Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Qumak zaprezentował główne założenia biznesowe i strategiczne funkcjonowania holdingu po połączeniu z Euvic. Zgodnie z nimi, grupa ma osiągnąć około 450 mln zł przychodu i 30 mln zł zysku w 2020 roku, poinformowała spółka.

"W strategii założono:
- brak zadłużenia grupy kapitałowej,
- kontynuację polityki akwizycyjnej i integracyjnej Euvic,
- wzrost marż przez zwiększenie eksportu i synergie,
- koncentrację na rentownej i skalowalnej działalności" - czytamy w komunikacie.

Według przedstawionych założeń, biznes połączonych grup kapitałowych bazował będzie na pięciu głównych liniach biznesowych: Software Development Services (m.in. outsourcing specjalistów i zespołów; projekty związane z oprogramowaniem), ICT & Cybersecurity Services, Support & Maintenance Services (m.in. usługi serwisowe, utrzymaniowe, outsourcing IT) oraz Engineering Services (automatyka budynkowa, centra przetwarzania danych). Synergiczną wobec nich ma być piąta linia – Value Added Distribution (m.in. integracja, dostawy sprzętu i licencji, projektowanie).

"Dzięki połączeniu zespołów, doświadczeń obu grup, ich kompetencji oraz referencji powstanie jedna z pięciu największych polskich firm świadczących profesjonalne usługi IT, zatrudniająca ponad 2 500 specjalistów. Znaczne możliwości uzyskania synergii zarówno kosztowych, jak i przychodowych w połączeniu z lekką, elastyczną strukturą mają pozwolić osiągnąć holdingowi już w 2020 r. około 30 mln zysku przy rentowności zbliżonej do 7%" - czytamy dalej.

Docelowe 450 mln zł sprzedaży ma być w 75% generowane na rynku komercyjnym, 25% na publicznym. Zgodnie z planem, jedna czwarta przychodów ma pochodzić ze sprzedaży usług za granicą. Dzięki obecnym projektom Euvic najbardziej znaczącym pionem biznesowym będzie Software Development Services, z udziałem w przychodach na poziomie 50% oraz z 60-proc. udziałem w generowanej marży. Duży wpływ na zyskowność holdingu będzie miał eksport usług (35% udział w zysku), podano również.

"Doprecyzowujemy kolejne szczegóły planu połączenia z Euvic. Uzgodnienie założeń do strategii jest jednym z ważniejszych kroków w tym kierunku. Wśród wielu zalet tego planu są m.in. zidentyfikowane synergie. Przykładem może być tutaj choćby sprzedaż zagraniczna, której do tej pory w zasadzie nie prowadziliśmy w Qumak. Po połączeniu z Euvic uzyskamy dla naszych usług dostęp do rynków poza Polską. Jesteśmy przekonani, że potencjał grupy po połączeniu sił będzie znacznie przekraczał to, co każdy z podmiotów mógłby osiągnąć osobno" - powiedział prezes Qumaka Sławomir Połukord, cytowany w komunikacie.

"Pragniemy stworzyć grupę o zdrowych fundamentach finansowych, działającą globalnie, maksymalnie uniezależnioną od koniunktury w danej branży czy kraju. Dlatego między innymi będziemy dążyć do zachowania możliwie najniższej bazy kosztowej, koncentrując się na przewidywalnej rentownej działalności outsourcingowej i dystrybucyjnej. Obecność na GPW pozwoli nam nie tylko na kontynuowanie, ale nawet przyspieszenie polityki akwizycyjnej, którą od lat wdrażamy w Euvic. Oczywiście w tym momencie Qumak ma swoje problemy, ale baza klientów i liczny zespół stanowią doskonały fundament do realizacji naszych celów. Zgodnie z moją wiedzą scenariusz połączenia pozytywnie oceniają też inni akcjonariusze" - podkreślił prezes Euvic Wojciech Wolny.

Zgodnie z podpisanym przed kilkoma tygodniami listem intencyjnym, transakcja połączenia będzie polegać na zamianie większościowego pakietu akcji nowej emisji Qumak na 100% udziałów w Euvic. W ramach podwyższenia kapitału, oprócz emisji kierowanej do wspólników Euvic, dojdzie również do emisji gotówkowej, aby zapewnić zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych grupy, przypomniano.

"Według obecnych szacunków wartość emisji obejmowanej w zamian za udziały Euvic wyniesie nie więcej niż 220 mln zł, gotówkowej zaś nie więcej niż 50 mln zł. Wstępne analizy wartości Euvic oraz Qumak na potrzeby ustalenia przybliżonych (szacunkowych) parametrów transakcji dokonała renomowana firma doradcza Ernst & Young. Na jej podstawie można oszacować, że Euvic po zakończeniu fuzji będzie posiadał 65-75% akcji Qumak. Jak informuje spółka, wyceny będą jeszcze ostatecznie weryfikowane" - podsumowano.

Grupa Technologiczna Euvic, w skład której wchodzi 11 powiązanych kapitałowo spółek, jest jedyną w tej części Europy federacją spółek informatycznych. Przychody spółek grupy przekroczyły 250 mln zł, a EBIDA sięgnęła 32 mln zł w 2016 r. Grupa Euvic ma ponad 900 klientów na całym świecie, świadczy im usługi w zakresie: outsourcingu IT (w tym infrastruktury), tworzenia, rozwoju i testów oprogramowania, e-commerce, wdrażania rozwiązań wiodących producentów (m.in. w zakresie business intelligence, cloud computing, ERP), integracji aplikacji oraz IT help desk.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)