BZ WBK będzie dążył do maksymalizacji wypłaty dywidendy w przyszłych latach


Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK będzie dążył do maksymalizacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Po zakończeniu połączenia z Deutsche Bankiem Polska, bank będzie miał 1,5 mld zł niepodzielonego zysku z lat 2016 i 2017, poinformował prezes Michał Gajewski.
"Będziemy dążyć do maksymalizacji wypłaty dywidendy w latach przyszłych. Po zakończeniu integracji z Deutsche Bankiem Polska będziemy mieli niepodzielonego zysku 1,5 mld zł za lata 2016 i 2017" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.
"Dostaliśmy indywidualne zalecenie od KNF dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za 2016 i 2017. W tym zaleceniu rekomendacja mówiła o zatrzymaniu całego zysku za 2017 r. z jednoczesną możliwością wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r. Dlatego zdecydowaliśmy, że podobnie, jak za 2016 rok połowę z zysku za 2017 r. przeznaczamy na kapitały, a połowę zatrzymujemy do wypłaty dywidendy w przyszłości" - powiedział prezes.
Rekomendacja nadzorcy jest efektem bardzo ostrożnościowego podejścia do naszej bazy kapitałowej, również w obliczu dużych projektów strategicznych, które czekają BZ WBK w tym roku, dodał.
Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują 16 maja br. o zatrzymaniu zysku netto osiągniętego w roku 2017, a jednocześnie - o przeznaczeniu 307,63 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie banku.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Zachodniego WBK dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie 1 916 156 271,08 zł, w następujący sposób:
- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 958 078 135,54 zł,
- kwotę 958 078 135,54 zł pozostawia się niepodzieloną.
Zwyczajne walne zgromadzenie banku dokonuje podziału niepodzielonego zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 w kwocie 1 040 859 947,84 zł w następujący sposób:
- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 307 627 055,40 zł,
- na pokrycie negatywnego wpływu wdrożenia MSSF9 w kwocie 218 465 916,35zł,
- kwotę 514 766 976,09 zł pozostawia się niepodzieloną" - podano także w projekcie uchwały.
BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.
(ISBnews)