Zysk netto Pekabex spadł r: r do 25,84 mln zł w 2017 r.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Pekabex odnotował 25,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 34,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,97 mln zł wobec 40,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 623,33 mln zł w 2017 r. wobec 505,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 7,22 mln zł wobec 10,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)