W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2018-04-27 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,50 1,52 1,54 1,53 1,77 2,00
Polska 5-letnie 2,36 2,43 2,35 2,39 2,75 2,90
Polska 10-letnie 3,06 3,11 3,05 3,23 3,54 3,46
Węgry 3-letnie 0,75 0,76 0,76 0,86 0,53 1,04
Węgry 5-letnie 1,31 1,32 1,29 1,34 1,13 2,13
Węgry 10-letnie 2,56 2,56 2,46 2,51 2,16 3,31
Czechy 2-letnie 0,71 0,69 0,67 0,78 0,41 -0,09
Czechy 5-letnie 1,20 1,21 1,16 1,27 1,05 0,15
Czechy 10-letnie 1,77 1,79 1,74 1,92 1,96 0,90
Turcja 2-letnie 13,83 13,79 13,67 13,73 12,91 11,03
Turcja 5-letnie 12,94 12,91 12,85 13,28 11,90 10,55
Turcja 10-letnie 12,28 12,27 12,25 12,43 11,55 10,23
Irlandia 2-letnie -0,40 -0,40 -0,41 -0,47 -0,40 -0,39
Irlandia 5-letnie 0,10 0,13 0,11 0,06 0,18 0,06
Irlandia 10-letnie 1,00 1,04 1,00 0,95 1,06 0,93
Włochy 2-letnie -0,32 -0,30 -0,31 -0,27 -0,29 -0,04
Włochy 5-letnie 0,62 0,65 0,66 0,61 0,72 1,09
Włochy 10-letnie 1,75 1,78 1,78 1,91 2,01 2,31
Portugalia 2-letnie -0,17 -0,16 -0,19 -0,14 -0,09 0,38
Portugalia 5-letnie 0,60 0,62 0,59 0,41 0,44 2,04
Portugalia 10-letnie 1,69 1,71 1,66 1,72 1,95 3,57
Hiszpania 2-letnie -0,33 -0,33 -0,31 -0,32 -0,37 -0,22
Hiszpania 5-letnie 0,21 0,23 0,23 0,21 0,38 0,47
Hiszpania 10-letnie 1,27 1,30 1,28 1,26 1,41 1,70
Niemcy 2-letnie -0,56 -0,55 -0,56 -0,60 -0,54 -0,69
Niemcy 5-letnie -0,03 0,01 -0,02 -0,07 -0,04 -0,34
Niemcy 10-letnie 0,59 0,63 0,60 0,52 0,63 0,35
Francja 2-letnie -0,48 -0,47 -0,47 -0,48 -0,40 -0,41
Francja 5-letnie 0,07 0,11 0,09 0,05 0,18 -0,01
Francja 10-letnie 0,82 0,86 0,82 0,76 0,91 0,89
Wielka Brytania 2-letnie 0,89 0,89 0,90 0,89 0,63 0,09
Wielka Brytania 5-letnie 1,23 1,24 1,23 1,20 0,97 0,52
Wielka Brytania 10-letnie 1,50 1,54 1,52 1,44 1,44 1,08
Japonia 2-letnie -0,13 -0,13 -0,13 -0,15 -0,13 -0,19
Japonia 5-letnie -0,10 -0,09 -0,09 -0,11 -0,08 -0,14
Japonia 10-letnie 0,06 0,06 0,06 0,04 0,08 0,02
USA 2-letnie 2,48 2,48 2,46 2,26 2,12 1,26
USA 5-letnie 2,81 2,81 2,80 2,57 2,47 1,82
USA 10-letnie 2,97 2,98 2,96 2,78 2,66 2,29

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.