"Budową nowych tras kolejowych będzie zarządzał podmiot bezpośrednio zależny od spółki celowej (która będzie odpowiedzialna za realizację CPK - PAP). Jako Rzeczpospolita po 1989 roku nie posiadamy kompetencji budowy nowych tras kolejowych, więc budowa nowych tras w tym zakresie będzie ściśle podporządkowana spółce celowej" - powiedział Wild.

"W pozostałym zakresie, czyli w zakresie prac modernizacyjnych, bo wciąż trwają intensywne prace modernizacyjne na trasach kolejowych, za wystarczającą uznajemy koordynację przez spółkę celową" - dodał.

Wcześniej prezes PKP PLK Ireneusz Merchel szacował, ze w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego trzeba będzie wybudować od 1 tys. do 1,5 tys. km nowych linii kolejowych.