- Grupa CCC szacuje, że miała w I kwartale 2018 roku 145,7 mln zł straty netto jednostki dominującej i 17,2 mln zł zysku EBITDA - podała spółka w komunikacie.

- Idea Bank rozwija się w 2018 r. w tempie założonym w strategii, chce sprzedać w tym roku produkty kredytowe o wartości 9-10 mld zł i powinien zawiązać niższe niż w 2017 r. rezerwy. Z pośrednictwa przy obligacjach GetBacku bank uzyskał w 2017 r. kilka procent wyniku prowizyjnego - poinformował PAP Biznes Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

- Zarządy BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Bank Polska uzgodniły i podpisały plan podziału, w ramach którego działalność podstawowa Raiffeisena zostanie przeniesiona na BGŻ BNP Paribas - podał BGŻ BNP Paribas w komunikacie.

- Apator chce skupić do 700 tys. akcji własnych, stanowiących do 2,11 proc. wszystkich akcji spółki - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 28 maja. Na skup spółka planuje wydać maksymalnie 20 mln zł.

- GPW dokona przeglądu cenowego usług. Plnuje także kontynuację promocji za granicą - podała Kancelaria Premiera w odpowiedzi na interpelację poselską.

- Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 670.789 akcji, stanowiących 8,52 proc. kapitału, spółki Money Makers TFI, płacąc po 3,79 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wykupie BM Alior Banku.

- Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty 23,3 mln zł kar umownych związanych z umową na system e-Podatki - podała spółka w komunikacie. Termin zapłaty kar wynosi 14 dni od otrzymania wezwania.

- Stalexport Autostrady w pierwszym kwartale 2018 roku miał 33,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 46,6 mln zł zysku operacyjnego - wynika z szacunków spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 33,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 47,4 mln zł EBIT.

- Prokuratura Regionalna w Warszawie zażądała od przedstawicieli spółki GetBack S.A. wydania rzeczy mogących stanowić dowody w sprawie w postaci kopii binarnej dokumentacji spółki przechowywanej w wersji elektronicznej - poinformowała w poniedziałek w komunikacie Prokuratura Krajowa.

- Konsorcjum, w skład którego wchodzą spółki zależne Compu i Impela, podpisało z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na System Dozoru Elektronicznego - podał Comp w komunikacie. Wartość umowy to 96,62 mln zł.

- DNLD Holdings, akcjonariusz reprezentujący 60,07 proc. kapitału zakładowego GetBack, zażądał umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia punktu przewidującego zmiany statutu spółki w zakresie kompetencji rady nadzorczej - poinformował GetBack w komunikacie.

- Spółki Gaz-System i słowacki eustream a.s. podpisały umowę „Connection Agreement” w zakresie realizacji projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska - Słowacja - poinformował Gaz-System w komunikacie.

- Skonsolidowany zysk netto BGK w 2017 roku wyniósł 584,6 mln zł wobec 257 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie rocznym.

- GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań spółki 4Mobility na rynku NewConnect na 7 maja - podała giełda w uchwale zarządu.

- PKN Orlen rozważa zwiększenie do 2020 r. przepustowości rurociągu paliwowego Płock – Ostrów Wlkp. Spółka ogłosiła zapytanie ofertowe RFI, na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót i przeprowadzenie rozruchu technologicznego. Oferty można składać do 7 maja.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================