Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-05-02 6784,50 1,2% 1,6% -5,9% 17,6%
Miedź 3M USD/t 2018-05-02 6820,00 1,1% 1,6% -5,9% 17,5%
Ołów spot USD/t 2018-05-02 2269,25 -1,1% -5,2% -8,7% 0,3%
Ołów 3M USD/t 2018-05-02 2270,00 -1,0% -5,2% -8,7% 1,0%
Aluminium spot USD/t 2018-05-02 2326,00 2,9% 17,1% 3,1% 21,0%
Aluminium 3M USD/t 2018-05-02 2321,50 2,7% 15,8% 2,4% 20,3%
Cyna spot USD/t 2018-05-02 21205,00 -0,6% 0,1% 5,5% 5,9%
Cyna 3M USD/t 2018-05-02 21080,00 -0,6% -0,1% 5,3% 5,6%
Nikiel spot USD/t 2018-05-02 13935,50 2,5% 5,1% 9,7% 47,3%
Nikiel 3M USD/t 2018-05-02 13980,00 2,4% 5,1% 9,6% 46,9%
Cynk spot USD/t 2018-05-02 3031,75 -0,4% -7,7% -9,2% 14,4%
Cynk 3M USD/t 2018-05-02 3047,00 -0,2% -6,9% -8,2% 14,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 13:00:00 179,60 1,1% -9,3% -31,0% -23,3%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 12:47:00 83,50 -0,1% 8,4% -6,4% 27,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-05-02 775,83 -0,9% 6,3% 11,4% 30,9%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-05-02 729,83 -0,9% 6,8% 12,2% 33,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-05-02 690,84 0,6% 4,6% 9,6% 32,3%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-05-02 626,34 -0,9% 2,6% 6,1% 43,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-05-02 387,25 -0,9% 8,9% 7,2% 33,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-05-02 385,25 -1,0% 8,7% 7,0% 39,3%

(PAP Biznes)