"Perspektywy dla popytu na II kw. 2018 r. są dobre, ale mniej korzystne niż w poprzednim kwartale. Obniżenie się wskaźników prognoz popytu oraz produkcji pozwala oczekiwać w II kw. 2018 r. nieznacznej korekty pozytywnych tendencji w zakresie popytu i sprzedaży. Ponieważ jednak analizowane wskaźniki notują wartości wyraźnie przekraczające długookresowe średnie, perspektywy dla popytu i sprzedaży wciąż są korzystne" - napisano w raporcie.

"Słabsze prognozy popytu w II kw. 2018 r. dotyczą zarówno popytu krajowego, jak i zagranicznego. W przekroju branżowym silnej poprawy popytu można oczekiwać jedynie wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych" - dodano.

Firmy spodziewają się poprawy własnej sytuacji w 2018 r.

Reklama

"Bieżące oceny własnej sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw uległy w I kw. 2018 r. nieznacznemu pogorszeniu, pozostając jednak na wysokich historycznie poziomach. Mimo aprecjacji kursu złotego opłacalność eksportu pozostała na dobrym poziomie, a jednocześnie bieżący kurs złotego nie jest ograniczeniem dla opłacalności importu. Przedsiębiorstwa przewidują poprawę własnej sytuacji w 2018 r., najprawdopodobniej dzięki utrzymującym się korzystnym perspektywom sprzedaży" - napisano.

Wzrost wynagrodzeń coraz częściej negatywnie wpływa na wyniki przedsiębiorstw.

"Na utrzymanie wysokiego popytu na pracę w przyszłości wskazują oczekiwania przedsiębiorstw ankietowanych w ramach SM NBP. Wysoki popyt na pracę i problemy ze znalezieniem pracowników sprzyjają wzrostowi wynagrodzeń, który coraz częściej przewyższa wzrost wydajności, wpływając ujemnie na wyniki przedsiębiorstw" - napisano.

Coraz więcej firm zatrudnia pracowników z zagranicy.

"W stosunku do poprzedniego badania zwiększył się bowiem, do 30 proc., odsetek przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców. Najczęściej zatrudnianiem obcokrajowców posiłkują się przedsiębiorstwa transportowe (42 proc.) i z przetwórstwa przemysłowego (38 proc.). Jednocześnie przedsiębiorstwa planują dalej zwiększać zatrudnienie obcokrajowców, najczęściej w transporcie (25 proc. firm), w przemyśle przetwórczym oraz w budownictwie (po 24 proc.)" - napisano.

Przedsiębiorcy spodziewają się wolniejszego wzrostu cen produktów.

"Prognozy przedsiębiorstw na II kw. br. wskazują na nieco wolniejszy wzrost cen, zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia. Względnie ważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny produkcji wydaje się być koszt surowców, a mniej ważnym – koszt pracy" - napisano.

Wśród przedsiębiorców utrzymuje się optymizm.

"Nastąpiło mocne odbicie inwestycji w grupie największych inwestorów, jednocześnie stabilnie rosną nakłady firm realizujących inwestycje o mniejszej skali. Przyspieszenie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wiązało się przede wszystkim ze stopniowym ożywieniem inwestycji budowlanych. Optymizm badanych w SM NBP inwestorów w jest I półroczu 2018 r. wyższy niż w całym 2017 r. Wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy unijnych" - napisano.

>>> Czytaj też: TVP zapłaciła miliony za mundial. TVN pokaże mecze bez ponoszenia kosztów?